P-21  Powierzchnia wyłączona

Znak oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.
Powierzchnia taka wyznaczona jest przez zbiór linii równoległych względem siebie, ukośnych do toru jazdy pojazdów i ograniczonych linią krawędziową - ciągłą szeroką  P-7b.
Znak stosuje się w celu:
  dokładnego wskazania toru jazdy pojazdu,
  skorygowania przebiegu krawężnika,
  oddalenia toru jazdy pojazdów od przeszkód w jezdni,
  uzupełnienia wysepek wyodrębnionych z jezdni, wyjątkowo ich zastąpienia.

ZAPAMIĘTAJ jeśli nie ma możliwości wjechać poza jezdnię, a pojazd uległ awarii, to lepiej umieœcić go na takim obszarze, niż na ruchliwym pasie ruchu - są to jednak sytuacje wyjątkowe!

A teraz pytanie:


Czy w tej sytuacji, w miejscu oznaczonym strzałką, dozwolone jest parkowanie samochodów osobowych?
TAK
<<< Wybierz i kliknij >>>
NIE