znak D-1

D-1  Droga z pierwszeństwem

rowerzystka
droga z pierwszeństwem
Znak oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.

Oznacza wjazd na drogę, na której kierujący ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z innymi drogami aż do miejsca, w którym umieszczony jest znak D-2 (koniec drogi z pierwszeństwem).
Na drogach podporządkowanych znajdują się odpowiednio: znak A-7 lub B-20.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie, lub układ dróg podporządkowanych.

Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz