znak A-7

A-7  Ustąp pierwszeństwa przejazdu

rowerzysta

za 40 metrów musisz ustąpić pierwszeństwa
Znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu i wskazuje konieczność ustąpienia tym, którzy jadą drogą główną zarówno z Twojej prawej, jak i z lewej strony.
Trzeba być przygotowanym do hamowania, aby w razie potrzeby zatrzymać się przed skrzyżowaniem.

Znak ten znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Jego odpowiednikiem jest namalowany na jezdni znak  P-13.

Znak nie reguluje pierwszeństwa przejazdu pojazdów jadących po tej samej drodze podporządkowanej i zbliżających się z przeciwnych kierunków do drogi z pierwszeństwem - tutaj o pierwszeństwie przejazdu decyduje zasada prawej strony.

Zobacz przykład poniżej po prawej stronie!

znak B-20 i A-7Pojazd skręcający z drogi podporządkowanej w lewo na drogę z pierwszeństwem, nie ma na danym skrzyżowaniu pierwszeństwa przed pojazdem zbliżającym się z przeciwka jadącym prosto, bo w przypadku dróg równorzędnych obowiązuje zasada prawej strony.

Zasady tej nie zmienia umieszczenie na jednym wlocie drogi podporządkowanej B-20 (STOP), a na drugim - omawianego tutaj znaku A-7.


Na przedstawionym obok przykładzie, pojazd numer 1 pojedzie przed pojazdem numer 2 - jak widzisz nie ma żadnego znaczenia fakt, że przed pojazdem numer 1 stoi znak B-20 - STOP!Znak jest umieszczany na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h w odległości do 25 metrów od skrzyżowania, a na drogach, na których prędkość dopuszczalna jest wyższa niż 60 km/h - do 50 metrów od skrzyżowania.

Powiązane z tym znakiem:
D-2 znak informujący o kończącym się pierwszeństwie    P-13 znak poziomy: linia warunkowego zatrzymania    T-6c tabliczka wskazująca przebieg drogi głównej    T-6d tabliczka wskazująca przebieg drogi głównej B-20 znak zakazu STOP

A teraz pytanie:

dwa różne znaki na drogach podporządkowanych
Czy skręcając w lewo, masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z przeciwka na wprost, przed którym stoi znak STOP?
TAK
<<< Wybierz i kliknij >>>
NIE


wstecz