tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem


T-6b  Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie

Tabliczka jest umieszczana na drodze głównej.