Szczególna ostrożność

Szczególna ostrożność to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Zachowanie szczególnej ostrożności nakazuje:
strzałka każdy minięty właśnie znak ostrzegawczy,
strzałka migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator.


Szczególna ostrożność obowiązuje kierującego przy:

strzałka włączaniu się do ruchu,
REKLAMY
strzałka zmianie kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu,
strzałka cofaniu pojazdu,
strzałka wyprzedzaniu,
strzałka zbliżaniu się do skrzyżowania,
strzałka zbliżaniu się kierującego do przejścia dla pieszych,
strzałka przejeżdżaniu obok oznakowanego przystanku tramwajowego nie znajdującego się przy chodniku,
strzałka zbliżaniu się do przejazdu dla rowerzystów,
strzałka zbliżaniu się kierującego i przejeżdżaniu przez przejazd kolejowy,
strzałka przejeżdżaniu przez tory tramwajowe,
strzałka jeździe w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.
strzałka przejeżdżaniu obok pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania oznaczonego literą "L" i jeździe za nim,
strzałka przejeżdżaniu obok autobusu szkolnego,
strzałka omijaniu pojazdu przeznaczonego do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli, w czasie wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży,
strzałka omijaniu oznakowanego pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej.


Szczególną ostrożność ma obowiązek zachować także:
rysunek pytajnika

strzałka pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko,
strzałka kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych,
strzałka kierujący pojazdem uprzywilejowanym w przypadku niestosowania się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymania i postoju oraz znaków i sygnałów drogowych,
strzałka kierujący pojazdami używanymi do wykonywania czynności na drodze w przypadku niestosowania się do przepisów o obowiązku jazdy jezdnią lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju, a także nie stosowania się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-5, B-6 i B-7.

           

strzałka uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierując pojazdem samochodowym oraz kierujący pojazdem przewożącym taką osobę w przypadku nie stosowania się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.

B-1 znak zakazu ruchu w obu kierunkach    B-3 znak zakazu wjazdu pojazdów silnikowych    B-4 znak zakazu wjazdu motocykli    B-10 znak zakazu wjazdu motorowerów    B-35 znak zakazu postoju    B-35 znak zakazu postoju w dni nieparzyste    B-35 znak zakazu postoju w dni parzyste    B-35 znak zakazu: strefa ograniczonego postoju