tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem


T-6d  Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie

rowerzysta
tabliczka T-6d
Tabliczka jest umieszczana na drodze podporządkowanej, przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem.

Wskazuje niesymetryczny układ dróg podporządkowanych po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Stosowana jest ze znakami A-7 "ustąp pierwszeństwa", i B-20  "STOP" (tak jak na przykładzie obok).


Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz