strzałka kierunkowa do zawracania

P-8c  Strzałka kierunkowa do zawracania

znak P-8c
Znak oznacza zezwolenie na zawracanie z tego pasa, na którym został namalowany - jest to zazwyczaj lewy skrajny pas ruchu.

Zwróć uwagę na sygnalizację świetlną. Teraz zapalony czerwony sygnał oznacza zakaz jazdy w lewo oraz zawracania, ale jak zapali się światło zielone, to będzie to zezwolenie na ruch w obu tych kierunkach.


Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz