Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych

uważajSygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze oznaczają:

  1. Sygnał zielony - zezwolenie na wjazd lub wejście. Nie wolno wjechać za sygnalizator jeżeli:
  2. Sygnał żółty - zakaz wjazdu, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
  3. Sygnał czerwony - zakaz wjazdu lub wejścia za sygnalizator.
  4. Sygnały czerwony i żółty nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony,

ZAPAMIĘTAJ Wskazania sygnałów świetlnych do kierowania ruchem na skrzyżowaniach są ważniejsze od wskazań znaków drogowych, ale mniej ważne od sygnałów podawanych przez kierującego ruchem.

Sygnał czerwony migający, lub dwa na przemian migające sygnały czerwone (np. przed przejazdami kolejowymi), oznaczają zakaz wjazdu.
Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić przed linią zatrzymania P-14, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem. Jeżeli sygnalizator umieszczony jest nad jezdnią, to zatrzymanie powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.

REKLAMYMigający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie, albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator, ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.

Wybierz ilustrację interesującego Cię znaku i kliknij:

S-1 sygnalizator ogólny S-2 sygnalizator dopuszczający warunkowe skręcanie S-3 sygnalizator kierunkowy S-5 sygnalizator z sygnałami dla pieszych S-6 sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów


Więcej informacji...

wstecz