linia jednostronnie przekraczalna

P-3  Linia jednostronnie przekraczalna

linia P-3
Znak oznacza zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez tę linię z pasa ruchu położonego przy linii ciągłej.
Wyjątek stanowi powrót po wyprzedzaniu na pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.

 

 

 Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz