Włączanie się do ruchu

uwagaWłączasz się do ruchu kiedy rozpoczynasz jazdę po postoju, lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, oraz przy wjeżdżaniu:
  • na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi nie będącej drogą publiczną (np. koniec drogi wewnętrznej czy koniec strefy ruchu), oraz ze strefy zamieszkania oznaczonej znakiem - D-41,
  • na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej,
  • na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych - D-14,
  • na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów C-13a, z wyjątkiem wjazdu na P-11 (przejazd dla rowerzystów),
  • tramwajem wyjeżdżając na drogę z zajezdni, lub na jezdnię z pętli.

Włączając się do ruchu, musisz zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu, którzy są już w ruchu.

REKLAMY


Kiedy dojeżdżasz do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, pamiętaj żeby zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymaj się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.

Podobnie należy postąpić w przypadku autobusu przewożącego dzieci.

Sprawdź swoje wiadomości!