ruch pieszychktórędy chodzićprzechodzenie przez jezdnię

Strefa zamieszkania

Bardzo szczególne zasady ruchu drogowego obowiązują pieszych na obszarach zwanych strefa zamieszkania strefami zamieszkania.
W takiej strefie, oznaczonej za pomocą poniższych znaków: D-40D-41:

dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z drogi bez jakiejkolwiek opieki,
pieszy korzysta z drogi na całej jej szerokości (z jezdnią włącznie) i nawet znajdując się na jezdni, ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami.
pojazdy nie mogą jeździć szybciej niż 20 km/h, a wyjazd ze strefy zamieszkania wyjeżdżając ze strefy zamieszkania muszą zachować szczególną ostrożność, bo włączają się do ruchu.


REKLAMY


W strefach zamieszkania obowiązują również specjalne przepisy dotyczące parkowania pojazdów - pozostawienie pojazdu na postoju jest możliwe tylko w wyznaczonych   miejscachInformation Bardzo często miejsca te oznaczone są znakiem drogowym D-18 (parking).


znaki zwišzane z ruchem pieszychkolumny pieszycho pieszych dla innych uczestników ruchu


Sprawdź swoje wiadomości - test 1, test 2, test 3, Co wolno pieszemu.