początek pasa ruchu powolnego

D-13  Początek pasa ruchu powolnego

rowerzystka
początek pasa ruchu powolnego
Znak ten oznacza, że kierujący pojazdami powolnymi, które na wzniesieniu nie osiągają minimalnej prędkości wskazanej na znaku, powinni korzystać z wyznaczonego dla nich pasa ruchu na całej jego długości, czyli powinni zjechać na prawy pas ruchu.

Pasem ruchu powolnego można również jeździć z większymi prędkościami, niż wyznaczona prędkość minimalna.
Koniec pasa ruchu wolnego wyznacza znak D-14.

Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku pasa ruchu.

Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz