odległość znaku informacyjnego od początku 
drogi


T-1a  Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu

Na przykładzie obok widać, że do końca drogi ekspresowej pozostało 1000 metrów.