znak C-14

C-14  Prędkość minimalna

turysta
początek pasa ruchu powolnego
Znak ten oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, obowiązany jest jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.

W przykładzie na ilustracji obok, lewym pasem nie wolno jechać mniej niż 40 km/h. Jeżeli nie dasz rady rozwinąć większej prędkości niż wskazana na znaku, to musisz zjechać na prawy - wolny - pas.

Pojęcie "prędkość minimalna" jest używane najczęściej w przypadku znaku D-13 (początek pasa ruchu powolnego).

Znak obowiązuje, aż do odwołania znakiem C-15, lub znakiem D-14 (koniec pasa ruchu powolnego).
Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz