tabliczka wskazująca że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu


T-26  Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu

Znak B-35 (zakaz postoju), B-36 (zakaz zatrzymywania się), B-37 (zakaz postoju w dni nieparzyste) lub B-38 (zakaz postoju w dni parzyste) wraz z tabliczką, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został on ustawiony.