Wymijanie

Wymijanie jest to przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.
Musisz zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, to trzeba zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość, albo nawet się zatrzymać.
wymijanie bez problemów


REKLAMY


zwężenie drogi po prawej stronie
Jeżeli zwężenie jezdni nie pozwala na jednoczesne wyminięcie się dwóch pojazdów, to pierwszeństwo ma ten pojazd, który ma wolną swoją stronę jezdni. Tutaj pierwszy przejedzie samochód ciężarowy z numerem 2.

strzałka Na kolejnym przykładzie, motocyklista z nr. 1 mając zajęty swój pas ruchu, musi przepuścić kierującego samochodem osobowym nr. 2 cały prawy pas jest zablokowany zobacz

Często zwężenia są oznakowane.
Tutaj znak D-5 informuje kierującego rowerem, że to on ma pierwszeństwo przejazdu, natomiast znak B-31 zabrania kontynuowania jazdy kierującemu samochodem ciężarowym bez sprawdzenia czy z przeciwka nie zbliża się pojazd posiadający pierwszeństwo przejazdu, chyba, że szerokość zwężenia pozwala na to, że mogą razem bezpiecznie przejechać.

strzałka Tutaj (mimo wolnego swojego pasa), kierujący ciężarówką musi przepuścić jadących z przeciwka zwężenie po prawej stronie zobacz
rowerzysta na zwężeniu ma pierwszeństwo

REKLAMY


obustronne zwężenie drogiNa zwężonym po obu stronach odcinku drogi, na którym nie ma znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu, pojazd mniejszy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi większemu, cięższemu - rowerzysta powinien tutaj przepuścić ciężarówkę!
W sytuacji, kiedy zwężony odcinek jezdni znajduje się na wzniesieniu, pierwszeństwo przejazdu posiada pojazd który jedzie pod górę.

W nocy podczas wymijania się pojazdów, kierujący pojazdem jadąc z włączonymi światłami drogowymi (długie) powinien odpowiednio wcześniej zmienić je na światła mijania tak, aby nie oślepić nadjeżdżającego z przeciwka. Zmiana świateł przez jednego kierującego jest jednocześnie znakiem do takiej samej zmiany świateł dla kierującego pojazdem jadącym z przeciwka.