znak A-24

A-24  Rowerzyści

rowerzysta
znak A-24
Znak ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.

Umieszcza się go też przed przejazdem dla rowerzystów, na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h.

Znak jest ustawiany również przed przejazdem rowerowym, kiedy ten występuje na odcinku jezdni między skrzyżowaniami, albo gdy przejazd może nie być widoczny odpowiednio wcześnie.

UWAŻAJ nie wszyscy rowerzyści stosują się do zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu.

Powyżej widać, że skończyła się ścieżka rowerowa, i rowerzyści nie mają wyjścia - muszą jechać inną częścią   drogi Uwaga Wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych. !
Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz