znak A-17

A-17  Dzieci

rowerzysta
uwaga dzieci na odcinku 1 kilometra
Znak ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci, lub o bliskości takiego miejsca.

Znak ten powinien szczególnie uczulać uwagę kierujących pojazdami samochodowymi, gdyż ostrzega o niebezpieczeństwie, które może być spowodowane przez dzieci, czyli uczestników ruchu nie zawsze zdających sobie z niebezpieczeństwa sprawę, lub łatwo zapominających o nim, a czasem wręcz je lekceważących.

Na ilustracji widać, że znak ustawiono poza obszarem zabudowanym - dlatego, że droga na odcinku jednego kilometra jest szczególnie uczęszczana przez dzieci, ograniczono prędkość do 60 km/h.
Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz