ruch pieszychktórędy chodzićprzekraczanie jezdnistrefa zamieszkania

Znaki drogowe dla pieszych:

Znak  C-16  "droga dla pieszych" - oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać; ponadto znak informuje innych uczestników ruchu o zakazie korzystania z tej   drogi Uwaga Dotyczy to w szczególności kierujących rowerami.

Znak  C-16a  "koniec drogi dla pieszych" - oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.

Znak  B-41  "zakaz ruchu pieszych" - oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

Znak  P-10  "miejsce przejścia dla pieszych" - wskazuje pieszym miejsce w którym powinni przekraczać jezdnię.

Przykłady omawianych znaków:
znak pionowy droga dla pieszych  znak pionowy koniec drogi dla pieszych  znak zakaz ruchu pieszych  wyznaczone na jezdni miejsce przejścia dla pieszych  znak ostrzegawczy przejście dla pieszych  znak ostrzegawczy dzieci  znak informacyjny miejsce przejścia dla pieszych   


REKLAMY


Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:

sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,
sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.

Znaki związane z ruchem pieszych:

Znak  A-16  "przejście dla pieszych" - znak ten ostrzega o przejściu dla pieszych, które może nie być zawczasu widoczne dla kierujących pojazdami.

Znak  A-17  "dzieci" - znak ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci, lub o bliskości takiego miejsca.

Znak  D-6  "przejście dla pieszych" - znak oznacza, że pieszy, który znajduje się na tak oznakowanym przejściu ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami.

Znak  D-40  "strefa zamieszkania" - w takim miejscu piesi mogą poruszać się całą szerokością ulicy, i mają pierwszeństwo przed pojazdami.


kolumny pieszychco o pieszych muszą wiedzieć inni


Sprawdź swoje wiadomości - test 1, test 2, test 3, Co wolno pieszemu.