czyta przepisyRuch pieszych

Pieszy to osoba która znajduje się na drodze poza pojazdem. Pieszym jest również ten, kto prowadzi rower, wózek dziecięcy lub inwalidzki.
Ktoś, kto porusza się samodzielnie po chodniku na wózku inwalidzkim, na wrotkach, deskorolkach, hulajnodze, nartach, łyżwach czy sankach, jest również zaliczany do pieszych.

UWAGA dziecko do lat dziesięciu, kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej, jest też traktowane jak pieszy.

Nie jest pieszym osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze, gdy wykonuje na niej:
czynności przewidziane odrębnymi przepisami   zobaczInformationPrzykładem może być policjant, który kieruje ruchem na skrzyżowaniu.,
roboty drogowe.

REKLAMY


Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

WAŻNE Od 31 sierpnia 2014 roku, wszystkie osoby które poruszają się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym (a nie jak do tej pory tylko dziecko w wieku do 15 lat), mają używać elementów odblaskowych umieszczonych w sposób widoczny dla kierujących.
Za brak elementu odblaskowego grozi mandat!
W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, lub na chodniku   zobacz Uwaga Przepis nie ma też zastosowania w strefie zamieszkania: tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem!.

związane z ruchem pieszychkznaki związane z ruchem pieszychkolumny pieszychdla innych uczestników ruchu


Sprawdź swoje wiadomości - test 1, test 2, test 3, Co wolno pieszemu.