ruch pieszychktórędy chodzićprzekraczanie jezdnistrefa zamieszkaniaznaki dla pieszych i o pieszych

Ruch kolumn pieszych

Kolumna pieszych może się poruszać tylko prawą stroną jezdni   zobaczInformation Wyjątek stanowi kolumna pieszych w wieku do 10 lat..

Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumna pieszych do lat dziesięciu kolumnie tylko dwójkami, po chodniku lub poboczu pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.
W przypadku braku chodnika lub pobocza, kolumna dzieci może iść lewą stroną jezdni, ale pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
WAŻNE W warunkach niedostatecznej widoczności ruch takiej kolumny jest zabroniony!

Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 metrów - NIE  WOLNO podczas wyprzedzania rozdzielać pojazdem kolumny pieszych.
Odległość między kolumnami pieszych nie może być mniejsza niż 100 metrów.

REKLAMY


Liczba pieszych w wieku powyżej 10 lat, idących jezdnią w kolumnie obok siebie, nie może przekraczać 4 osób, pod warunkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowę szerokości jezdni.
W warunkach niedostatecznej widoczności pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:
pierwszy - ze światłem białym, skierowanym do przodu,
ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu.

W kolumnie o długości przekraczającej 20 metrów, idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść oświetlenie kolumny pieszych dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 metrów.
Zabroniony jest ruch kolumny pieszych w czasie mgły! - zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej.


co o pieszych powinni wiedzieć inni


Sprawdź swoje wiadomości - test 1, test 2, test 3, Co wolno pieszemu.