Ruch pieszych 1Jest to test jednej odpowiedzi. Po udzieleniu wszystkich dziesięciu odpowiedzi, kliknij na przycisk na samym dole. Dowiesz się - zobaczysz słowo: Źle - na które pytania odpowiedzi były niewłaściwe i jak w procentach udało Ci się ten mini test rozwiązać.
animowany pieszy


REKLAMY

1. Pieszym jest:
 A) 12-latek jadący po chodniku na rowerze,
 B) ktoś, kto porusza się samodzielnie po chodniku na wrotkach,
 C) policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu.
2. Częścią drogi przeznaczoną do ruchu pieszych jest:
 A) chodnik lub ścieżka dla pieszych,
 B) tylko lewa strona jezdni,
 C) każda dowolna część tej drogi.
3. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi:
 A) samodzielnie,
 B) tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat,
 C) jedynie wówczas, gdy opiekuje się nim ktoś, kto ma co najmniej 13 lat.
4. Piesi idący jezdnią:
 A) powinni iść jeden za drugim,
 B) są obowiązani iść prawą stroną drogi,
 C) mają (gdy nie ma pobocza) pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami.
5. Korzystanie z drogi (ścieżki) dla rowerów przez pieszych, jest:
 A) dozwolone,
 B) zabronione,
 C) uzależnione od natężenia ruchu na tej drodze.
6. Znak B-41 "zakaz ruchu pieszych" oznacza:
 A) zakaz ruchu pieszych po całej szerokości ulicy,
 B) zakaz ruchu pieszych po chodnikach na tej ulicy,
 C) zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
7. W strefie zamieszkania:
 A) piesi muszą ustępować pojazdom tylko na jezdni,
 B) piesi na chodniku są na równych prawach z rowerzystami,
 C) dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z drogi bez jakiejkolwiek opieki.
8. Pieszy przechodzący przez jezdnię:
 A) ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym i pojazdami,
 B) musi zachować szczególną ostrożność,
 C) może ją przekraczać tylko na przejściach dla pieszych.
9. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać:
 A) tylko lewą stroną jezdni,
 B) tylko prawą stroną jezdni,
 C) tylko po chodniku lub ścieżkach dla pieszych.
10. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:
 A) 50 m, a odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 50 m,
 B) 50 m, a odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 100 m,
 C) 50 m, a odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200 m.


REKLAMY