Co wolno pieszemu ?
25.10.2013; zmiana 02.09.2014


1. Za pieszego w ruchu drogowym uważa się:
osobę przeprowadzającą dzieci przez drogę,
osobę pchającą wózek z dzieckiem,
rowerzystę powyżej dziesiątego roku życia, jadącego chodnikiem.

2. Pieszy powinien się poruszać po:
drodze dla pieszych, nawet gdy jest pobocze,
poboczu, nawet gdy obok jest chodnik,
jezdni, nawet gdy obok jest droga dla pieszych.

3. Piesi mogą korzystać z jezdni pod warunkiem, że:
poruszają się po prawej stronie i ustępują miejsca nadjeżdżającym pojazdom,
poruszają się w obszarze zabudowanym,
zajmują miejsce jak najbliżej lewej krawędzi i ustępują miejsca nadjeżdżającym pojazdom.

4. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza:
100 metrów,
50 metrów, a przejście przez jezdnię nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,
50 metrów, a przejście przez jezdnię nie utrudni ruchu pojazdów.

5. Pieszy idący po drodze dla rowerów:
jest zobowiązany ustępować pierwszeństwa rowerzystom,
ma pierwszeństwo przed rowerzystami,
musi się poruszać lewą stroną.

6. Pieszy w strefie zamieszkania:
powinien iść lewą stroną drogi,
powinien iść prawą stroną drogi,
może iść całą szerokością drogi.

7. Zabrania się wchodzenia na jezdnię:
bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym na przejściach dla pieszych,
bezpośrednio przed jadącym pojazdem, z wyjątkiem przejść dla pieszych,
na przejściach dla pieszych.

8. Pieszym przechodzącym przez przejście nie wolno:
się rozglądać,
rozmawiać z innymi pieszymi,
zatrzymywać się i zawracać.

9. Pieszy może się poruszać po drodze dla rowerów:
zawsze,
tylko wtedy, gdy nie ma chodnika lub pobocza,
gdy na chodniku jest bardzo duży ruch pieszych.

10. Pieszemu nie wolno:
poruszać się po jezdni w strefie zamieszkania,
przechodzić przez jezdnię poza przejściem dla pieszych,
przebiegać przez jezdnię.

11. Pieszy idący po zmroku poza obszarem zabudowanym, jest obowiązany używać elementów odblaskowych:
aż do ukończenia 15 roku życia,
niezależnie od tego, ile lat ukończył,
ale tylko do czasu ukończenia szkoły podstawowej.REKLAMY

Jeśli po sprawdzeniu testu, nie widzisz już pytania, to znaczy, że odpowiedź na to pytanie była poprawna!