C-16a  Koniec drogi dla pieszych

Na ilustracji obok kończy się właśnie połączona droga dla pieszych i dla rowerów.

Pewnie już wiesz, że takie ułożenie sylwetek pieszych i roweru na tablicy znaku oznacza pierwszeństwo pieszych przed rowerzystami, oraz fakt, że piesi i rowerzyści mogą poruszać się całą szerokością wyznaczonej drogi.
Dodatkowo musisz pamiętać, że po minięciu takiego znaku, rowerzysta jest włączającym się do ruchu.