Którędy chodzić?

Częścią drogi przeznaczoną do ruchu pieszych jest chodnik, lub droga dla pieszych C-16.
W przypadku braku chodnika, pieszy powinien korzystać z pobocza, natomiast jeśli nie ma ani chodnika, ani pobocza - pieszy może iść jezdnią, ale pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Piesi idący jezdnią, są obowiązani iść jeden za drugim - gęsiego.
Wyjątkowo, na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, piesi idą obok siebie po jezdni dwóch pieszych może iść obok siebie   zobaczInformation ale nadal mają obowiązek ustępować miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi!

REKLAMY


PAMIĘTAJ kiedy pieszy musi korzystać z pobocza lub jezdni, jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

Kiedy nie można iść chodnikiem lub poboczem, bo nie ma szansy na korzystanie z nich (np. są przebudowywane i wyłączone z ruchu), pieszy może również skorzystać z drogi dla rowerów - C-13, pamiętając że tam pierwszeństwo mają rowerzyści.
Jest jednak wyjątek od tej zasady - kiedy pieszym jest osoba niepełnosprawna, rowerzysta musi ustąpić mu pierwszeństwa.

związane z ruchem pieszychkznaki związane z ruchem pieszychkolumny pieszychdla innych uczestników ruchu


Sprawdź swoje wiadomości - test 1, test 2, test 3, Co wolno pieszemu.