Ruch pieszych 2

Jest to test jednej odpowiedzi. Po udzieleniu wszystkich dziesięciu odpowiedzi, kliknij na przycisk na samym dole. Dowiesz się - zobaczysz słowo: Źle - na które pytania odpowiedzi były niewłaściwe i jak w procentach udało Ci się ten mini test rozwiązać.

animowany pieszy


REKLAMY

1. Przejeżdżając obok pieszego, idącego wzdłuż drogi po poboczu, kierujący pojazdem powinien:
 A) zachować bezpieczny odstęp,
 B) użyć sygnału ostrzegawczego,
 C) w nocy, w obszarze zabudowanym, zmienić światła mijania na pozycyjne.
2. Jak powinien zachować się kierujący pojazdem widząc pieszego z białą laską wkraczającego na jezdnię:
 A) zawsze zatrzymać się,
 B) włączyć sygnał dźwiękowy, aby go ostrzec i jechać z niezmienioną prędkością,
 C) umożliwić pieszemu przekroczenie jezdni.
3. Dojeżdżając do przejścia dla pieszych na którym ruch jest kierowany i otwarty dla pojazdów, a mimo to na przejściu znajduje się pieszy, kierujący powinien:
 A) kontynuować jazdę, dając ostrzegawcze sygnały dźwiękowe,
 B) zmniejszyć prędkość, umożliwiając pieszemu opuszczenie jezdni,
 C) natychmiast zatrzymać pojazd.
4. Ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, oznacza dla kierującego pojazdem:
 A) obowiązek zatrzymania pojazdu przed przejściem w każdym przypadku,
 B) taką jazdę, aby pieszy nie zmieniał prędkości przechodzenia,
 C) możliwie najszybsze opuszczenie tego przejścia.
5. Skręcając w drogę poprzeczną, kierujący pojazdem jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym:
 A) przekraczającym jezdnię drogi poprzecznej, mimo braku przejścia dla pieszych,
 B) przekraczającym drogę poprzeczną, ale tylko od prawej strony kierującego,
 C) tylko kiedy przechodzą po przejściu dla pieszych.
6. Zbliżając się do przejścia dla pieszych prowadzącego do wysepki tramwajowej, przy której stoi tramwaj, kierujący pojazdem powinien:
 A) przejechać z niezmienioną prędkością,
 B) zatrzymać się, żeby umożliwić pasażerom wsiadanie i wysiadanie,
 C) być przygotowanym do zatrzymania, gdyż pieszy może wtargnąć na jezdnię.
7. Poruszając się w strefie zamieszkania D-40, kierujący:
 A) może zatrzymywać się tylko w wyznaczonych miejscach,
 B) powinien liczyć się z tym, iż piesi mogą korzystać z całej szerokości drogi,
 C) może parkować w dowolnym miejscu.
8. W strefie zamieszkania kierujący samochodem osobowym:
 A) może przekroczyć prędkość 20 km/h,
 B) może jechać z prędkością 15 km/h,
 C) może zatrzymać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
9. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący:
 A) powinien jechać z prędkością umożliwiającą odpowiednio szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację na przejściu,
 B) powinien przyśpieszyć, aby jak najszybciej przejechać niebezpieczny fragment drogi,
 C) powinien zawsze zatrzymać się, kiedy przez przejście przechodzi pieszy.
10. Kierujący, zbliżając się do skrzyżowania i widząc migający sygnał żółty, powinien:
 A) ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu,
 B) włączyć sygnał dźwiękowy i włączyć światła zewnętrzne pojazdu,
 C) bezwzględnie zatrzymać się.


REKLAMY