ruch pieszychktórędy chodzić

uczy się przepisówPrzechodzenie przez jezdnię:

Najlepiej jest - z zachowaniem szczególnej ostrożności - przechodzić przez jezdnię na wyznaczonych  P-10  przejściach dla pieszych - tam masz pierwszeństwo przed pojazdami ale i tak zawsze bardzo uważaj!.
Zanim wejdziesz na pasy, ZAWSZE sprawdź, czy nie nadjeżdża pojazd tak szybko, że nie będzie w stanie zatrzymać się przed przejściem, żeby Cię przepuścić!!!
Musisz pamiętać, że jeżeli na przejściu dla pieszych  D-6  znajduje się tzw. przejście z wysepką wysepka dzieląca to przejście na połowy, to wchodząc z niej na przejście musisz znów sprawdzić, czy jest to bezpieczne!

Jeśli w odległości co najmniej 100 metrów od miejsca gdzie jesteś, nie ma wyznaczonego przejścia, to owszem, możesz przejść przez jezdnię, ale pamiętaj, że tym razem to pojazdy mają pierwszeństwo. Również jeśli w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia jest skrzyżowanie (nawet bez wyznaczonych pasów), to wolno Ci przechodzić również na tym skrzyżowaniu  ZOBACZ TO TUTAJ , ale:

PAMIĘTAJ - od pieszego, który przekracza jezdnię poza przejściem dla pieszych, wymaga się aby:

ustępował pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom,
do przeciwległej krawędzi jezdni szedł drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Pamiętaj, że jeśli przekraczasz jezdnię w odległości mniejszej niż 100 metrów od najbliższych "pasów", możesz dostać   mandatCritical M in. za przebieganie przez jezdnię, czy wymuszenie pierwszeństwa!.


przerażonyPrzekraczając jezdnię, musisz pamiętać, że   ZABRANIA SIĘ  między innymi:
Przykłady nieprawidłowych zachowań
wchodzi na jezdnię tuż przed pojazdem  przebiega przez jezdnię  przebiega po pasach  wkracza na jezdnię spoza pojazdu  wychodzi na jezdnię zza pojazdu  przebiega przez jezdnię  przebiega w miejscu niedozwolonym


REKLAMY


Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne  D-36  lub podziemne  D-35  dla pieszych, pieszy jest obowiązany z niego skorzystać!

Wiesz już zapewne, że pieszy może przechodzić przez jezdnię na skrzyżowaniu, nawet jeśli nie ma tam wyznaczonego przejścia dla pieszych. Ale czy wiesz jakie zasady wtedy obowiązują?
Sprawdź swoją wiedzę   tutaj.

Zobacz film o przechodzeniu pieszych przez jezdnię:

REKLAMY


strefa zamieszkaniaznaki związane z ruchem pieszychkolumny pieszycho pieszych dla innych uczestników ruchu


Sprawdź swoje wiadomości - test 1, test 2, test 3, Co wolno pieszemu.