Ruch pieszych 3

Jest to test jednej odpowiedzi. Po udzieleniu wszystkich dziesięciu odpowiedzi, kliknij na przycisk na samym dole. Dowiesz się - zobaczysz słowo: Źle - na które pytania odpowiedzi były niewłaściwe i jak w procentach udało Ci się ten mini test rozwiązać.

animowany pieszy


REKLAMY

1. Widząc znak ostrzegawczy: "uwaga dzieci" A-17 kierujący pojazdem powinien:
 A) spodziewać się wtargnięcia na jezdnię dzieci,
 B) zwolnić prędkość o połowę,
 C) dać sygnał dźwiękowy w celu ostrzeżenia dzieci.
2. Jadąc ulicą bez wydzielonego z jezdni chodnika, kierujący pojazdem powinien:
 A) dostosować prędkość do prędkości pieszego,
 B) ustąpić pierwszeństwa pieszym,
 C) zawsze ustąpić pierwszeństwa rowerzystom przejeżdżającym przez tę ulicę.
3. Znak z grupy informacyjnych "przejście dla pieszych" D-6 informuje o:
 A) ruchu pieszych wzdłuż jezdni,
 B) przejściu dla pieszych bezpośrednio za znakiem,
 C) przejściu dla pieszych w odległości od 50 do 100 m w obszarze zabudowanym, i od 150 do 300 m poza obszarem zabudowanym.
4. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:
 A) 20 m,
 B) 50 m,
 C) 100 m.
5. Jeśli spotkasz znak nakazu "droga dla pieszych i dla rowerzystów" C-16, gdzie symbole obu tych znaków oddzielone są pionową kreską, to:
 A) piesi mają pierwszeństwo przed rowerzystami,
 B) pierwszeństwo należy do tych, których symbol jest po prawej stronie znaku, zgodnie z regułą prawej strony,
 C) oznacza to iż ruch pieszych odbywa się po jednej, a ruch rowerzystów po drugiej stronie drogi zgodnie z oznaczeniem na znaku.
6. Pieszy może korzystać z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów:
 A) jedynie wtedy, gdy po tej drodze nie poruszają się rowerzyści,
 B) zawsze, gdyż łatwo może ustąpić miejsca kierującym rowerami,
 C) tylko kiedy brak chodnika lub pobocza, albo nie da się z nich korzystać, ma przy tym obowiązek ustąpienia kierującym rowerami.
7. Idąc po jezdni pieszy ma obowiązek:
 A) poruszania się lewą stroną drogi tzn. twarzą do nadjeżdżającego pojazdu,
 B) zawsze iść jeden za drugim,
 C) zawsze nosić odblaski.
8. Pieszy ma korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych. Poza nimi przechodzenie przez jezdnię jest dozwolone, pod warunkiem że:
 A) odległość do najbliższego przejścia przekracza 120 m,
 B) podczas przechodzenia pieszy będzie miał podniesioną prawą rękę,
 C) odległość do najbliższego przejścia nie przekracza 100 m.
9. Podczas wyprzedzania, obowiązek zachowania bocznego odstępu nie mniejszego niż 1 metr dotyczy:
 A) kolumn pieszych i pojazdów jednośladowych,
 B) tylko rowerzystów,
 C) tylko osób pieszych.
10. Znak "zakaz ruchu pieszych" B-41:
 A) ustawia się zawsze tam, gdzie chodnik ma szerokość mniejszą niż 1 metr,
 B) oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony,
 C) oznacza zakaz ruchu pieszych po obu stronach drogi.


REKLAMY