S-5  Sygnalizator z sygnałami dla pieszych

Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:
  1. sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,
  2. sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.

Ten wyświetlany żółty ludzik jest dla skręcających w drogę poprzeczną pojazdów - taki "przypominacz"...