układ torów i drogi na 
przejeździe

T-7  Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe

układ torów na przejeździe tramwajowym
rowerzystaTabliczka ta jest umieszczana pod znakiem A-10 przed przejazdami szczególnie niebezpiecznymi.

Jak widzisz na ilustracji obok, tabliczka niekoniecznie musi być umieszczana tylko przed przejazdami kolejowymi.
W tym przypadku ostrzeżenie dotyczy niebezpiecznego przejazdu tramwajowego.

Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz