linia p-7a

P-7a  Linia krawędziowa przerywana

linia P-7a
Znak umieszczony przy krawędzi jezdni, wyznacza krawędź jezdni i stosuje się ją na odcinkach o dobrej widoczności, na których omijanie stojących pojazdów przez uczestników ruchu, zobowiązanych do poruszania się po poboczu, nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przy takim znaku dopuszcza się zarówno zatrzymanie, jak i postój pojazdów (w tym samochodowych) na poboczu.

Warto wiedzieć, że na poboczu oddzielonym od jezdni linią krawędziową, może odbywać się tylko ruch pojazdów innych niż samochodowe.

Ponadto znak ten jest stosowany w celu przedłużenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniach, wyznaczenia przejazdów przez pasy dzielące jezdnie, oddzielenia od jezdni zlokalizowanych w zatokach przystanków komunikacji publicznej, oraz oznaczenie zjazdów.

Na przykładzie obok, linia krawędziowa przerywana została zastosowana do oznaczenia zjazdu.

Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz