bus


P-22  BUS

znak P-22
rowerzysta

Tego typu napis powinien być umieszczony na pasie ruchu dla autobusów, oraz dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Kierujący innymi pojazdami powinni zawczasu zmienić pas ruchu.

Na ilustracji obok, oprócz pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób, po pasie mogą również poruszać się pojazdy, które na skrzyżowaniu skręcają w prawo.
Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz