droga wewnętrzna

D-46  Droga wewnętrzna

znak D-46
Są to tak zwane drogi niepubliczne, otwarte wprawdzie dla ruchu, lecz nie zaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych, jak np. drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych, drogi na osiedlach mieszkaniowych, dojazdy do gruntów rolnych lub leśnych.

Na drodze wewnętrznej mogą być umieszczane znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze lub informacyjne według ogólnie przyjętych zasad, z tym, że pojawiają się one wówczas na tzw. tablicach porządkowych.
Jeśli taka tablica porządkowa jest umieszczona pod tablicą oznaczającą początek drogi wewnętrznej, oznacza to, że dany zakaz obowiązuje na wszystkich drogach danego terenu.

Na drodze wewnętrznej obowiązują tylko trzy zasady:
- jeśli są tam znaki drogowe, trzeba się do nich stosować - najczęściej dotyczą parkowania,
- trzeba stosować się do sygnałów drogowych, czyli sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz do sygnałów wydawanych przez uprawnione do tego osoby,
- nie wolno prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu.

Czyli - wolno na tak oznaczonej drodze np. jeździć bez prawa jazdy i zapiętych pasów bezpieczeństwa, oraz bez włączonego oświetlenia zewnętrznego pojazdu...Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz