parking

D-18  Parking

znak D-18
znak D-18
Znak ten informuje o miejscu przeznaczonym na postój pojazdów silnikowych.

Pojazd należy parkować równolegle do krawędzi jezdni i bezpośrednio przy jej krawędzi.

PAMIĘTAJ Należy pozostawić 1,5 metra szerokości chodnika dla pieszych!

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą, oraz że miejsce przeznaczone jest dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t.


Umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu dopuszczony jest także postój przyczep kempingowych.Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz