znak C-8

C-8  Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

turysta
nakaz jazdy w prawo lub w lewo
Znak określa w jaki sposób prowadzić pojazd już po jego minięciu.

Zastosowanie się do tego znaku, często nie wymaga dokonywania żadnego manewru, a jedynie kontynuowanie jazdy np. dotychczasowym   pasem ruchuInformation Każdy z podłużnych pasów jezdni, wystarczający do ruchu (postoju) jednego rzędu pojazdów., byle nie w sposób sprzeczny ze wskazaniem znaku.

Znak stanowi połączenie odpowiednich znaków ze strzałkami pojedynczymi (C-2 i C-4), a więc ich znaczenie odpowiada znaczeniu obu znaków ze strzałkami pojedynczymi.Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz