znak C-7

C-7  Nakaz jazdy prosto lub w lewo

mały rowerzysta
znak C-7
Znak określa w jaki sposób prowadzić pojazd.
Zastosowanie się do tego znaku często nie wymaga dokonywania żadnego manewru, a jedynie kontynuowanie jazdy np. dotychczasowym pasem ruchu, byle nie w sposób sprzeczny ze wskazaniem znaku.
Znak stanowi połączenie odpowiednich znaków ze strzałkami pojedynczymi (C-4, C-5), a więc ich znaczenie odpowiada znaczeniu obu znaków ze strzałkami pojedynczymi.Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz