znak C-11

C-11  Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

turysta
nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
Znak określa w jaki sposób prowadzić pojazd.

Zastosowanie się do tego znaku, często nie wymaga dokonywania żadnego manewru, a jedynie kontynuowanie jazdy np. dotychczasowym   pasem ruchuInformation Każdy z podłużnych pasów jezdni, wystarczający do ruchu (postoju) jednego rzędu pojazdów., byle nie w sposób sprzeczny ze wskazaniem znaku.
Znak stanowi połączenie odpowiednich znaków ze strzałkami pojedynczymi (C-9, C-10), a więc ich znaczenie odpowiada znaczeniu obu znaków ze strzałkami pojedynczymi.

Znak wskazuje, że po jego prawej stronie kierujący napotka odcinek jezdni o ruchu jednokierunkowym, zaś po lewej - o ruchu JEDNOKIERUNKOWYM lub DWUKIERUNKOWYM.

Znak ten znajduje najczęściej zastosowanie na wysepkach dzielących jezdnię, na części przeznaczone do jazdy w określonych kierunkach, lub w tym samym kierunku - np. bezpośrednio przez   skrzyżowanieInformation Przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie., po wiadukcie lub nad wiaduktem.


Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz