znak A-19

A-19  Boczny wiatr

rowerzysta
znak A-19
Znak ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.

Znakowi temu może towarzyszyć tzw. rękaw ustawiony w miejscu występujących podmuchów (jego symbol jest widoczny na znaku), ułatwiający zorientowanie się jaka jest siła wiatru w danej chwili.

Uprzedzanie o możliwości bocznych podmuchów jest szczególnie istotne w porze nocnej, kiedy kierującemu pojazdem nie zawsze łatwo zorientować się, że zbliża się do miejsca, w którym podmuchy wiatru są szczególnie silne, np. do miejsca, gdzie kończy się las.

Ostrzeżenie wyrażane tym znakiem jest też pomocne kierującym motocyklami i lekkimi samochodami, którzy powinni zwłaszcza ograniczyć prędkość, zbliżając się do tak oznakowanego miejsca.
Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:

wstecz