Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi: od 150 metrów do 300 metrów na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 100 metrów - na pozostałych drogach.
Wyjątek to znak A-7, który umieszcza się w odległości do 50 metrów od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 metrów od skrzyżowania na pozostałych drogach.
Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania, dotyczy tylko najbliższej jezdni przed którą został umieszczony.

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.
Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 metrów; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi całość z tym znakiem.
Jeżeli na znaku lub tabliczce podany jest układ dróg na skrzyżowaniu (schemat skrzyżowania) liniami o różnej szerokości, to linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem - przykład.


Znaki ważne dla rowerzystów i motorowerzystów: 

 znam to

Pozostałe znaki ostrzegawcze:
Warto teraz sprawdzić swoje wiadomości: test z podpowiedzią , test 2

wstecz