znak A-6b

A-6b  Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

rowerzysta

znak A-6b
Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie - Ty (widząc ten znak) masz pierwszeństwo, a pojazdy nadjeżdżające drogą podporządkowaną z Twojej prawej strony (włącznie z tramwajem) muszą Ci ustąpić pierwszeństwa.

Znak ma zastosowanie przede wszystkim poza obszarem zabudowanym, gdzie kierujący jest ostrzegany o kolejnych skrzyżowaniach dróg.
Na ulicach w miastach ten znak jest umieszczany wyjątkowo.

PAMIĘTAJ że na skrzyżowaniu dróg o ruchu niekierowanym, zabronione jest wyprzedzanie pojazdów mechanicznych!


A teraz pytanie:


Czy taki zestaw znaków oznacza, że po skręceniu w prawo możesz przejechać drogą twardą tylko 90 metrów?
TAK
<<< Wybierz i kliknij >>>
NIE

wstecz