A-3 niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo

A-3  Niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo

rowerzysta jedzie

znak ostrzegający o zakrętach
Znak ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo.
Musisz pamiętać, że znak podaje kierunek tylko pierwszego zakrętu, a następnego bądź następnych zakrętów NIE OKREŚLA.
Pamiętaj, że prędkość na zakręcie i przed nim powinna być taka, aby kierujący - w razie potrzeby - zdążył zatrzymać pojazd na odcinku drogi, który przed sobą widzi.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-4 wskazuje dokładną liczbę zakrętów, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.

Z kolei tabliczka: T-2 określa długość odcinka drogi, na którym występuje dane niebezpieczeństwo; stosuje się ją wówczas. gdy długość niebezpiecznego odcinka przekracza 500 metrów.

Koniec takiego niebezpiecznego odcinka powinien być zaznaczony takim samym znakiem ostrzegawczym, zaopatrzonym w tabliczkę z napisem Koniec.

A teraz pytanie:

trzy niebezpieczne zakręty

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o dwóch niebezpiecznych zakrętach?
TAK
<<< Wybierz i kliknij >>>
NIE