znak D-7

D-7  Droga ekspresowa

znak D-7
Znak oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej, czyli drogi dwu- lub jednojezdniowej, na której skrzyżowania występują wyjątkowo.

Na takiej drodze ruch pieszych, rowerzystów i motorowerzystów jest   ZABRONIONY!!!

Umieszczona pod znakiem tabliczka tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku (końca) drogi lub pasa ruchu.
Z kolei tabliczka tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową pobierana jest opłata.

Prędkość maksymalna na drodze ekspresowej dwujezdniowej wynosi 120 km/h.

Na drodze ekspresowej:

   strzałka zabronione jest cofanie,
   strzałka zabronione jest zatrzymywanie, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
   strzałka zabronione jest zawracanie, z wyjątkiem skrzyżowań i miejsc do tego przeznaczonych,
   strzałka można holować pojazd bez żadnych ograniczeń,
   strzałka w razie postoju awaryjnego należy włączyć światła awaryjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt w odległości 100 metrów za pojazdem.

  REKLAMY


Przejdź do opisu losowo wybranych znaków: