Znaki ostrzegawcze, które warto znać:

znak A-6b znak A-8 znak A-11a znak A-12a znak A-16 znak A-17 znak A-21 znak A-23 znak A-28 znak A-29 znak A-32
  REKLAMYA-6b  Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną po prawej stronie

znak A-6b
Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie - Ty (widząc ten znak) masz pierwszeństwo, a pojazdy nadjeżdżające drogą podporządkowaną z Twojej prawej strony (włącznie z tramwajem) muszą Ci ustąpić pierwszeństwa.

Znak ma zastosowanie przede wszystkim poza obszarem zabudowanym, gdzie kierujący jest ostrzegany o kolejnych skrzyżowaniach dróg.
PAMIĘTAJ punkt że na skrzyżowaniu dróg o ruchu niekierowanym, zabronione jest wyprzedzanie pojazdów mechanicznych!
Podobne przepisy obowiązują na skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną z lewej strony: znak A-6c

A-8  Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

znak A-8
Znak ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu, w kierunku wskazanym na znaku.
Znak ostrzegający o specyficznym, tj. okrężnym ruchu na skrzyżowaniu, jest umieszczony w zasadzie poza obszarem zabudowanym, gdzie ze względu na duże prędkości ruchu, uprzedza się o każdym skrzyżowaniu.

Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym wolno o ile jest miejsce wyprzedzać.
A-11a  Próg zwalniający

znak A-11
Znak ostrzega o występowaniu na drodze położonej w obszarze zabudowanym, urządzenia technicznego w formie przeszkody, umieszczonej na jezdni w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Umieszczony wraz z tym znakiem (jak na ilustracji) znak ograniczenia prędkości wskazuje wartość prędkości (oczywiście może być ona mniejsza od podanej na znaku), przy której następuje łagodny przejazd przez próg zwalniający.

W strefie zamieszkania znak może występować sam, bez znaku B-33 - ciekawe, czy wiesz dlaczego?


A-12a  Zwężenie jezdni - dwustronne

znak A-12a
Znak ostrzega o dwustronnym zwężeniu jezdni, które może spowodować utrudnienie ruchu - na przykład podczas wymijania, ale nie określa stopnia zwężenia jezdni.

Sam znak nie zakazuje wyprzedzania ani zawracania - czy można taki manewr wykonać kierujący musi (biorąc pod uwagę wielkość zwężenia) zdecydować sam. Pomocą w zorientowaniu się w sytuacji są niekiedy znaki na jezdni, wskazujące zwężający się lub kończący się pas ruchu.

Odmianą tego znaku są: znak A-12b  znak A-12c

A-16  Przejście dla pieszych

znak A-16
Znak ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych, które może nie być zawczasu widoczne dla kierujących pojazdami.
Kierującemu pojazdem zabrania się:

strzałka wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem tych, na których ruch jest kierowany,
strzałka omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
strzałka jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Ponadto kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

  REKLAMY


A-17  Dzieci

znak A-17
Znak ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci, lub o bliskości takiego miejsca.

Znak ten powinien szczególnie uczulać uwagę kierujących pojazdami samochodowymi, gdyż ostrzega o niebezpieczeństwie, które może być spowodowane przez dzieci, czyli uczestników ruchu nie zawsze zdających sobie z niebezpieczeństwa sprawę, lub łatwo zapominających o nim, a czasem wręcz je lekceważących.

Na ilustracji widać, że znak ustawiono poza obszarem zabudowanym - dlatego, że droga na odcinku jednego kilometra jest szczególnie uczęszczana przez dzieci, ograniczono prędkość do 60 km/h.A-21  Tramwaj

znak A-21
Znak ostrzega o niebezpiecznym przejeździe przez tory tramwajowe.
Umieszczana czasem pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.

Bądź przygotowany do zatrzymania pojazdu!A-23  Stromy podjazd

znak A-23
Znak ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia.

Uważaj, bo możesz mieć problem, żeby pokonać górę, jaka jest właśnie przed Tobą. Powstrzymaj się przed wyprzedzaniem, bo widoczność przed szczytem wzniesienia będzie poważnie ograniczona.

Na przykładzie obok, droga wznosi się na długości 100 metrów o około 14 metrów.
To naprawdę stromy podjazd.A-28  Sypki żwir

znak A-28
Znak ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów jadących przed Tobą.

Znak ten zwraca przede wszystkim uwagę na konieczność utrzymywania odpowiedniej odległości za poprzedzającym pojazdem, aby ewentualne wyrzucanie żwiru nie utrudniało prowadzenia pojazdu.

Ponadto znak może być umieszczony przed wyjazdami z kamieniołomów lub żwirowni.

Na przykładzie obok, ze względu właśnie na sypki żwir została ograniczona prędkość.A-29  Sygnały świetlne

znak A-29
Znak ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej i ustawia się go w miejscach, gdzie sygnały mogą nie być zawczasu widoczne - skrzyżowania poza miastem lub w miastach, np. na drogach wylotowych.
Znak jest stosowany:

 strzałka przed każdą sygnalizacją świetną poza obszarem zabudowanym,
 strzałka przed pierwszą sygnalizacją w obszarze zabudowanym,
 strzałka jeżeli sygnalizatory do kierowania ruchem są umieszczone tylko nad jezdnią,
 strzałka w każdym miejscu, gdzie sygnalizacja zastosowana została do kierowania ruchem wahadłowym.


A-32  Oszronienie jezdni

znak A-32
Znak ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi, które może występować lokalnie w pobliżu rzek i zbiorników wodnych.

Stosowany jest wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się, gdy nie występuje jeszcze na innych odcinkach drogi.
Szczególnie jest to niebezpieczne w tych miejscach, kiedy temperatura powietrza jest bliska zeru.