Znaki zakazu, które warto znać:

znak B-10 znak B-11 znak B-12 znak B-22 znak B-24 znak B-32 znak B-33 znak B-34 znak B-35 znak B-36 znak B-42 znak B-43 znak B-44
  REKLAMY

B-10  Zakaz wjazdu motorowerów

znak B-10
Znak ten oznacza zakaz ruchu motorowerów.
Zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy motorowerów jednośladowych oraz wielośladowych, natomiast nie dotyczy rowerzystów.

Znak jest stosowany, gdy istnieje potrzeba zamknięcia ruchu dla wszelkich pojazdów wyposażonych w silnik, na drogach gdzie zabroniony został ruch pojazdów samochodowych.

B-11  Zakaz wjazdu wózków rowerowych

znak B-11
Znak oznacza zakaz ruchu wózków rowerowych oraz motorowerowych, rowerów wielośladowych, bez względu na przeznaczenie tego rodzaju pojazdu - nie jest ważne, czy służą do przewozu ładunków lub osób.

Jest stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu i wszędzie tam, gdzie ruch tych pojazdów może powodować tamowanie ruchu.


B-12  Zakaz wjazdu wózków ręcznych

znak B-12
Znak oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
Znak ten nie dotyczy wózków podręcznych używanych przez pieszego.B-22  Zakaz skrętu w prawo

znak B-22
Znak ten zabrania skręcania w prawo i obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Jeśli jest w obrębie skrzyżowania, to dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów skręcających na drogę dla rowerów, lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.
Znak (podobnie jak B-21) nie zabrania skręcania na odcinku drogi pomiędzy znakiem a skrzyżowaniem, np. w celu wjechania do posesji lub na parking.

Znak może występować w postaci świetlnej i stosuje się go na skrzyżowaniach, kiedy trzeba okresowo zabronić skręcania pojazdów.

B-24  Koniec zakazu zawracania

znak B-24
Znak oznacza odwołanie zakazu zawracania jeszcze przed skrzyżowaniem.

Zamiast tego znaku, można zastosować znak B-42 (koniec zakazów).
B-32  Stój - kontrola celna

znak B-32
Znak oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło - Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy:

"Kontrola graniczna",  "Rogatka uszkodzona",  "Sygnalizacja uszkodzona",  "Wjazd na prom",  "Kontrola drogowa",  "Pobór opłat" ... w zależności od przyczyny zatrzymania.

Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - PRZED ZNAKIEM.
Dalszy ruch może nastąpić dopiero za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.


B-33  Ograniczenie prędkości

znak B-33
Znak oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość (z dokładnością do 10 km/h) określona na znaku obowiązuje do miejsca:
strzałka wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem np.  znak B-33
strzałka umieszczenia znaku oznaczającego początek  znak D-40
strzałka umieszczenia znaku oznaczającego początek lub koniec  znak D-42
strzałka najbliższego skrzyżowania.
strzałka odwołania ogranicznia prędkości   znak B-34

Umieszczona pod znakiem tabliczka np. tabliczka T-23a oznacza, że zakaz dotyczy tylko pokazanego na znaku pojazdu.   REKLAMY


B-35  Zakaz postoju

znak B-35
Znak oznacza zakaz postoju pojazdu nie dłuższy niż jedną minutę i obowiązuje całą dobę, chyba, że okres obowiązywania jest określony na znaku.
Zakaz wyrażony tym znakiem:
  strzałkadotyczy tej strony jezdni, przy której się znajduje (dotyczy również chodnika), także na drodze jednokierunkowej. Jeśli jest ustawiony poza obszarem zabudowanym, dotyczy zarówno jezdni, jak i pobocza, chyba że na poboczu wyznaczono miejsce do parkowania;
  strzałka dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy;
  strzałka nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego;
  strzałka nie dotyczy pojazdów komunikacji zbiorowej, które zatrzymują się na wyznaczonych przystankach.

  Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:
  tabliczka T-25a - początek zakazu;  tabliczka T-25b - kontynuację zakazu;  tabliczka T-25c - odwołanie zakazu.

  B-36  Zakaz zatrzymywania

  znak B-36
  Znak oznacza zakaz zatrzymywania się nawet na chwilę, np. w celu wysadzenia pasażera.
  Zakaz obowiązuje przez całą dobę, chyba, że okres obowiązywania jest określony na znaku.

  Reszta przepisów jest taka sama jak powyżej, przy znaku   znak B-35

  B-42  Koniec zakazów

  znak B-42
  Znak oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami:

  strzałka B-23  - B-23 - zakaz zawracania,
  strzałka B-25  - B-25 - zakaz wyprzedzania,
  strzałka B-26  - B-26 - zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe,
  strzałka B-29  - znak B-29 - zakaz używania sygnałów dźwiękowych,
  strzałka B-33  - B-33 - ograniczenie prędkości.

  B-43  Strefa ograniczonej prędkości

  znak B-43
  Znak oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

  UWAGA  punkt ten znak nie jest odwoływany na najbliższym skrzyżowaniu.
  Znak, określając dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę, mogą nie być oznakowane znakiem ostrzegawczym: znak A-11a

  Prędkość można zwiększyć dopiero po minięciu znaku znak B-44 - koniec strefy ograniczonej prędkości.