Znaki nakazu, które warto znać:

znak C-1 znak C-2 znak C-7 znak C-10 znak C-13a
  REKLAMY


C-1  Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)

znak C-1
Znak określa w jaki sposób prowadzić pojazd. Zastosowanie się do tego znaku, często nie wymaga dokonywania żadnego manewru, a jedynie kontynuowanie jazdy np. dotychczasowym pasem ruchu, byle nie w sposób sprzeczny ze wskazaniem znaku.

Znak ten stosowany jest w takich miejscach, w którym kierujący ma obowiązek skręcenia przed znakiem.
Jest stosowany przed skrzyżowaniem, uprzedzając kierującego o manewrze, jaki będzie musiał wykonać.
Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.C-2  Nakaz jazdy w prawo (za znakiem)

znak C-2
Znak ten stosowany jest w takich miejscach, w którym kierujący ma obowiązek skręcenia za znakiem.
Jest stosowany przed skrzyżowaniem, uprzedzając kierującego o manewrze, jaki będzie musiał wykonać.

Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.


C-7  Nakaz jazdy prosto lub w lewo

znak C-7
Znak określa w jaki sposób prowadzić pojazd.
Zastosowanie się do tego znaku często nie wymaga dokonywania żadnego manewru, a jedynie kontynuowanie jazdy np. dotychczasowym pasem ruchu, byle nie w sposób sprzeczny ze wskazaniem znaku.

Znak stanowi połączenie odpowiednich znaków ze strzałkami pojedynczymi (C-4, C-5), a więc ich znaczenie odpowiada znaczeniu obu znaków ze strzałkami pojedynczymi.
C-10  Nakaz jazdy z lewej strony znaku

znak C-10
Znak ten, podobnie jak znak C-9, nakazuje jazdę po tej stronie znaku, na którą jest skierowana strzałka, jednak nie podaje on żadnej innej informacji co do ruchu na odcinku drogi po tej (lewej) stronie znaku.

Zależnie od sytuacji lokalnej i zastosowanej organizacji ruchu może być na tym odcinku jezdni zarówno ruch dwukierunkowy, jak i jednokierunkowy.
Ostatnio coraz częsciej znak jest stosowany przy budowie tzw. szykan - urządzeń mających na celu spowolnienie ruchu.C-13a  Koniec drogi dla rowerów

znak C-13a
Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

Musisz pamiętać, że w sytuacji takiej jak na ilustracji, po minięciu takiego znaku, rowerzystka jest włączającą się do ruchu.
Pewnie pamiętasz, co należy zrobić, żeby było bezpiecznie?