znak A-10

A-10  Przejazd kolejowy bez zapór

znak A-10
Znak ostrzega o przejeździe kolejowym nie wyposażonym ani w zapory, ani w półzapory.

Znak ten jest stosowany przed przejazdami bez zapór lub półzapór, wyposażonymi w urządzenia sygnalizacji świetlnej nadające sygnał czerwony w razie zbliżania się i przejeżdżania pociągu, lub tylko w znak G-3 albo G-4 "krzyż św. Andrzeja" - umieszczony bezpośrednio przed przejazdem.

Przed takim przejazdem może być zastosowany dodatkowo znak znak B-20

PAMIĘTAJ punkt że niezależnie od wyposażenia, ZAWSZE masz obowiązek sprawdzić, czy możesz bezpiecznie przejechać przez przejazd kolejowy!
Kierującemu pojazdem zabrania się:

nie wolno
  1. strzałkawjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca dla kontynuowania jazdy,
  2. strzałkawyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  3. strzałkaomijania pojazdów oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Znak "przejazd kolejowy bez zapór" może być uzupełniony znakami, zwanymi słupkami wskaźnikowymi:  słupek G-1a   słupek G-1b   słupek G-1c


  REKLAMY


Powiązane z tym znakiem:
sygnalizacja świetlna przed przejazdem kolejowym znak B-32a tabliczka T-7 znak B-20 znak P-12 znak G-3 znak G-4
A teraz pytanie:

do przejazdu kolejowego jest już blisko
Czy taki zestaw znaków wskazuje na układ torów i drogi na przejeździe kolejowym?
TAK
<<< Wybierz i kliknij >>>
NIE


Przejdź do opisu losowo wybranych znaków: