znak D-3

D-3  Droga jednokierunkowa

znak D-3
Znak oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się tylko w jednym kierunku.

Znak ten może wskazywać wjazd na ulicę jednokierunkową występującą samodzielnie, lub na jezdnię jednokierunkową (prawą) drogi o dwóch jezdniach. Na przeciwległym krańcu takiej drogi lub jezdni stosowany jest znak B-2.

Na takiej drodze zawracanie jest zabronione (ale nie ma zakazu cofania), a ponadto musisz stosować się do przepisów dotyczących skręcania w lewo, oraz zatrzymywania i postoju.

Jeżeli za skrzyżowaniem droga jest nadal jednokierunkowa, znak ten musi być powtórzony!

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów na wyznaczonym pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów, odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku - tzw. kontrapas.


  REKLAMYPowiązane z tym znakiem:

znak B-2 znak T-22 znak A-20 znak A-6d


Przejdź do opisu losowo wybranych znaków: