1. Ruch pieszych

para pieszych
Pieszy to osoba która znajduje się na drodze poza pojazdem.
Pieszym jest również ten, kto prowadzi rower, wózek dziecięcy lub inwalidzki.
Ktoś, kto porusza się samodzielnie po chodniku na wózku inwalidzkim, na wrotkach, deskorolkach, hulajnodze, nartach, łyżwach czy sankach, jest również zaliczany do pieszych.

UWAGA punkt dziecko do lat dziesięciu, kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej, jest też traktowane jak pieszy.
Przepisy mówią, że takie dziecko może WYJĄTKOWO razem z opiekunem przejechać na rowerze po przejściu dla pieszych.

Nie jest pieszym osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze, gdy wykonuje na niej:
   czynności przewidziane odrębnymi przepisami, czyli np. policjant, który kieruje ruchem na skrzyżowaniu.,
   roboty drogowe.
  REKLAMY


Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

ZAPAMIĘTAJ punkt - wszystkie osoby, niezależnie od wieku, które poruszają się po drodze po zmierzchu, poza znak D-42 mają obowiązek używać elementów odblaskowych umieszczonych w sposób widoczny dla kierujących.
Za brak elementu odblaskowego grozi mandat!

W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, lub na chodniku.

Przepis nie ma też zastosowania tutaj znak D-42 - bo w strefie zamieszkania pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem!.

SPRAWDŹ swoje wiadomości - punkt Test 1,   punkt Test 2,   punkt Test 3,   punkt Co wolno pieszemu,   punkt Pieszy czy pojazd,   punkt Piesi i pojazdy