Tabliczki do znaków, które warto znać:

znak T-3 znak T-4 znak T-6b znak T-6c znak T-9 znak T-16 znak T-18 znak T-20

  REKLAMY


T-3  Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się niebezpieczeństwo

tabliczka T-3
Tabliczka oznacza koniec odcinka przekraczającego 500 metrów, w którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

Na przykładzie obok, tabliczka wskazuje na koniec odcinka drogi na którym można spotkać dzikie zwierzęta.


T-4  Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów

tabliczka T-4
Tabliczka umieszczona pod znakiem znak A-3 (niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo), lub znak A-4 (niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo) wskazuje rzeczywistą liczbę zakrętów, kiedy jest ich więcej niż dwa.
T-6b  Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie

tabliczka T-6b
Tabliczka jest umieszczana na drodze głównej.

Odmianą tej tabliczki jest tabliczka T-6a wskazująca na tzw. łamane pierwszeństwo, kiedy droga główna nie przebiega na skrzyżowaniu na wprost.

T-6c  Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie

tabliczka T-6c
Tabliczka jest umieszczana na drodze podporządkowanej ze znakiem znak A-7 lub znak B-20
W tej konkretnej sytuacji, musisz ustąpić wszystkim nadjeżdżającym z przodu i z Twojej prawej strony. Natomiast ci, którzy nadjeżdżają z lewej, muszą Ci ustąpić pierwszeństwa, bo są na tak samo ważnej drodze jak Ty, i mają Cię po swojej prawej stronie.

Z kolei w tej sytuacji, przy takiej tabliczce, wjedziesz na skrzyżowanie na samym końcu. Ciekawe, czy wiesz dlaczego?
Odmianą tej tabliczki jest tabliczka T-6d

T-9  Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi

tabliczka T-9
Na przykładzie obok, 14% oznacza, że droga na długości 100 metrów opada aż o około 14 metrów.

Dla Ciebie oznacza to, że musisz jechać tak, żeby rower za bardzo się nie rozpędził, bo jeśli by doszło do nagłego hamowania, to...

tabliczka T-9
Z kolei jadąc pod górę (oznaczoną taką tabliczką) lepiej powstrzymaj się od wyprzedzania innych.T-16  Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

tabliczka T-16
Tabliczka umieszczana przed miejscami, w których pojazdy uprzywilejowane (straż, karetka pogotowia) wyjeżdżają na drogę.

Tabliczka może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wyjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych - często w momencie wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych uruchamiana jest specjalna sygnalizacja świetlna.
T-18  Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce

tabliczka T-18
Tabliczka jest stosowana wraz ze znakiem A-30 - inne niebezpieczeństwo.
Oprócz tej wskazanej na ilustracji powyżej, tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu może występować w kilku odmianach:

 strzałka T-18a - o przebiegu najpierw w prawo, a potem w lewo;
 strzałka T-18b - o przebiegu w lewo;
 strzałka T-18c - o przebiegu w prawo.
T-20  Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje

tabliczka T-20
Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje odległość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.
Tabliczka może występować z takimi znakami, które zabraniają wykonywania określonych manewrów lub czynności na pewnym odcinku drogi, np. zakaz wyprzedzania znak B-25   rozwijania określonej na znaku prędkości znak B-33   czy zawracania znak B-23

Może być zastosowana jak na przykładzie obok, gdzie zakaz postoju obowiązuje na odcinku 90 metrów.