znak A-7

A-7  Ustąp pierwszeństwa przejazdu

znak A-7
Znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą główną i wskazuje konieczność ustąpienia tym, którzy jadą tą drogą zarówno z Twojej prawej, jak i z lewej strony.
Trzeba być przygotowanym do hamowania, aby w razie potrzeby zatrzymać się przed skrzyżowaniem.

Znak ten znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Jego odpowiednikiem jest namalowany na jezdni znak  P-13.

Znak nie reguluje pierwszeństwa przejazdu pojazdów jadących po tej samej drodze podporządkowanej i zbliżających się z przeciwnych kierunków do drogi z pierwszeństwem - tutaj o pierwszeństwie przejazdu decyduje zasada prawej strony.

Zobacz przykład poniżej po prawej stronie!

znak B-20 i A-7Pojazd skręcający z drogi podporządkowanej w lewo na drogę z pierwszeństwem, nie ma na danym skrzyżowaniu pierwszeństwa przed pojazdem zbliżającym się z przeciwka jadącym prosto, bo w przypadku dróg równorzędnych obowiązuje zasada prawej strony.

Zasady tej nie zmienia umieszczenie na jednym wlocie drogi podporządkowanej znaku znak B-20 a na drugim - omawianego tutaj znaku znak A-7


Na przedstawionym obok przykładzie, pojazd numer 1 pojedzie przed pojazdem numer 2.
Jak widzisz nie ma żadnego znaczenia fakt, że przed pojazdem numer 1 stoi znak B-20.


  REKLAMY


Znak znak A-7 jest umieszczany na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h w odległości do 25 metrów od skrzyżowania, a na drogach na których prędkość dopuszczalna jest wyższa niż 60 km/h - do 50 metrów od skrzyżowania.

Powiązane z tym znakiem:
znak D-2 znak P-13 znak P-12 tabliczka T-6c tabliczka T-6d znak B-20A teraz pytanie:

dwa różne znaki na drogach podporządkowanych
Czy skręcając w lewo, masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z przeciwka na wprost, przed którym stoi znak STOP?
TAK
<<< Wybierz i kliknij >>>
NIE


  REKLAMYPrzejdź do opisu losowo wybranych znaków: